Četba dobré knihy je ustavičný dialog,
při kterém nás kniha oslovuje a naše duše odpovídá.

André Maurois, francouzský spisovatel

ICT - knihovna Protivanov
Knihovna roku 2009
Drobečková navigace

Úvod > Historie

Z historie knihovny

Obecní knihovna v Protivanově byla zřízena usnesením obecního zastupitelstva v roce 1923. Byla následnicí knihovny a čítárny zřízené místním učitelem Karlem Pávkem v obecním domě č. 153 a knihovny farní, jíž zřídil 1912 místní kooperátor Jindřich Pospíšil.

Obecní zastupitelstvo povolalo do funkce knihovníka obecní knihovny v roce 1923 pana Koláře, krejčího a kostelníka. Ten předal knihovnu koncem 30. let odbornému učiteli místní měšťanské školy, panu Jaroslavu Totuškovi. Když byl tento knihovník v roce 1945 ustanoven okresním inspektorem, předal knihovnu odbornému učiteli Václavu Sedláčkovi, který byl knihovníkem do roku 1995. Po něm převzal knihovnu jeho syn Mgr. Josef Sedláček.

Karel Pávek

Karel Pávek

 Václav Sedláček

Václav Sedláček

Stará fotka Knihovna Protivanov

Stará fotka Knihovna Protivany

Knihovna se velmi často z usnesení obecního samosprávního orgánu stěhovala. V roce 1993 pronajal obecní úřad (zastupitelstvo) dosavadní knihovnu v čísle 220 obchodnímu podniku BARS s.r.o.Boskovice a určilo za prostory knihovny byt v mateřské škole. Tam se knihovna nacházela až do roku 2004. V současné době se knihovna nachází v budově zdravotního střediska, je to po roce 1939 osmé místo.

V roce 2004 se knihovna přestěhovala do budovy zdravotního střediska, kde vzniklo informační centrum společně s knihovnou. 

Něco málo ze současnosti:

Nová protivanovské knihovna zřízena v roce 2004Nová protivanovské knihovna byla zřízena v roce 2004 spolu s informačním centrem  v budově zdravotního střediska. Byla lavnostně otevřena 15. září 2004 za přítomnosti starosty obce Karla Trnečky, zástupců Knihovny města Prostějov, ředitele školy Mgr. J. Sedláčka a pana Vybíhala –fy M.I.S. s.r.o. Protivanov.

Knihovna byla postavena za pomocí finanční podpory fondu evropské unie SAPARD. Výběrové řízení na rekonstrukci ICT a Knihovny vyhrála firma M.I.S. s.r.o. Protivanov.

Něco málo o historii Protivanova

Městys Protivanov

Historie vsi Protivanova je velmi stará . První písemná zmínka je z roku 1505. To znamená, že tento rok je Protivanov v písemných pramenech uváděn jako majetek pánů z Boskovic.

Jméno Protivanov dostal zřejmě z osobního jména některého obyvatele. 

V roce 2003 byl Protivanov jmenován městysem.

V současné době má městys 1021 obyvatel. Je zde mateřská škola, základní škola, zdravotní středisko, lékárna, pošta, úřad městyse s matrikou.